Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 7 W, 600 lm, 6500 K, Trắng

DN020B G3 LED6/CW 7W 220-240V D100 GM

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, 600 lm, 7 W, 85.00 lm/W, 6500 K, (0.3123, 0.3283) 6, Làm mờ, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002509008
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977911500