Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 4.5 W, 380 lm, 3000 K, Trắng

DN020B G3 LED4/WW 4.5W 220-240V D90 GM

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, 380 lm, 4.5 W, 84.00 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4033) 6, Làm mờ, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002508508
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977901600