GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED70/865 L1500 L1 W WB

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 52 W, 7100 lm, 6500 K, Trắng đục, Không dây

Mã đặt hàng: 911401551302
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865766600