GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED40/865 L1200 L1 W WB

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 26 W, 3800 lm, 6500 K, Trắng đục, Không dây

Mã đặt hàng: 911401550502
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865758100