GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED70/865 L1500 L1 S OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 51 W, 7400 lm, 6500 K, Trắng đục

Mã đặt hàng: 911401549302
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865746800