Essential Smartbright Wide Batten BN005C

BN005C LED16/NW L600 PSU GM

Mô tả sản phẩm

Essential Smartbright Wide Batten BN005C, 16 W, 1600 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401827381
Mã đơn hàng đầy đủ: 871016336978599