Essential Smartbright Wide Batten BN005C

BN005C LED30/CW L1200 PSU GM

Mô tả sản phẩm

Essential Smartbright Wide Batten BN005C, 30 W, 3000 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401827181
Mã đơn hàng đầy đủ: 871016336976199