GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P12 930 PSU-E WB

Mô tả sản phẩm

10.8 W, 13.2 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401595402
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953187199