GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P12 927 PSU-E VWB

Mô tả sản phẩm

10.8 W, 13.2 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401595102
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952903899