GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P6 940 PSD-E MB

Mô tả sản phẩm

5.4 W, 6.6 W, 940 trắng trung tính, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401576102
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953130799