GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P6 930 PSD-E WB

Mô tả sản phẩm

5.4 W, 6.6 W, 930 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401575402
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952330299