GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P6 940 PSR-E 1-10V NB

Mô tả sản phẩm

5.4 W, 6.6 W, 940 trắng trung tính, Tương tự, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401572002
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952669399