GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P12 930 PSR-E 1-10V MB

Mô tả sản phẩm

10.8 W, 13.2 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401503312
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953062199