GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P12 927 PSR-E 1-10V WB

Mô tả sản phẩm

10.8 W, 13.2 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401503012
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952379199