Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
   LED
   OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
   Phụ kiện trong nhà

   OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

   Mã đơn hàng: 929001819110

   Mã sản phẩm đầy đủ: 694793914939100

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  G13  [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Tuổi thọ danh định (Danh định)
  50000 h
  B50L70
  50000 h
  Tuổi thọ định mức (Giờ)
  50000 h
  Khả năng kết nối
  Interact Ready
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)
  70 %
  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Danh định)
  1 W
  Điện áp (Danh định)
  3.7 V
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ môi trường (Tối đa)
  45 °C
  Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)
  -5 °C
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Sản phẩm tiết kiệm năng lượng
  Dấu phê duyệt
  Tuân thủ RoHS
  Dấu CE
  Chứng nhận Ul
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  694793914939100
  Tên sản phẩm khác
  OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6947939149391
  Mã đơn hàng
  929001819110
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  10
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929001819110
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,089 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  G13
  G13
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm