Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
   LED
   OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

   OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

   Mã đơn hàng: 929001819102

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869677754100

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Danh định)
  1 W
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869677754100
  Tên sản phẩm khác
  OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696777541
  Mã đơn hàng
  929001819102
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  10
  Vật liệu SAP
  929001819102
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,089 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm