Tìm hiểu thêm về

Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   OCC SENSOR IA CM IP42 WH
   LED
   OCC SENSOR IA CM IP42 WH

   OCC SENSOR IA CM IP42 WH

   Mã đơn hàng: 929001819010

   Mã sản phẩm đầy đủ: 694793914366500

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Định mức) (Danh định)
  1 W
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  694793914366500
  Tên sản phẩm khác
  OCC SENSOR IA CM IP42 WH
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6947939143665
  Mã đơn hàng
  929001819010
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  10
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929001819010
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,089 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm