Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B
   UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B
   Phụ kiện trong nhà

   UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B

   Mã đơn hàng: 913701055803

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871951427380100

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Khả năng kết nối
  Interact Ready
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  -20 đến +55°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871951427380100
  Tên sản phẩm khác
  UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8719514273801
  Mã đơn hàng
  913701055803
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  50
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913701055803
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,065 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm