Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   Interact Ready RF DALI Connector
   Interact Ready RF DALI Connector
   Phụ kiện trong nhà

   Interact Ready RF DALI Connector

   Mã đơn hàng: 913701047003

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871951426616200

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Khả năng kết nối
  Interact Ready
  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 hoặc 60 Hz
  Dòng điện đầu vào (Danh định)
  2 A
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +60°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871951426616200
  Tên sản phẩm khác
  Interact Ready RF DALI Connector
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8719514266162
  Mã đơn hàng
  913701047003
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913701047003
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,195 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm