Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH
   LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH
   Phụ kiện trong nhà

   LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH

   Mã đơn hàng: 913701044003

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869974545500

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Khả năng kết nối
  Interact Ready
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Được công nhận bởi UL
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  -40 đến +50°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869974545500
  Tên sản phẩm khác
  LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718699745455
  Mã đơn hàng
  913701044003
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  10
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913701044003
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,172 kg

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm