Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH
   LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH
   Phụ kiện trong nhà

   LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH

   Mã đơn hàng: 913701043903

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869974542400

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Khả năng kết nối
  Interact Ready
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Được công nhận bởi UL
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  -40 đến +50°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869974542400
  Tên sản phẩm khác
  LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718699745424
  Mã đơn hàng
  913701043903
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  10
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913701043903
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,170 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm