Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B
   UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B
   Phụ kiện trong nhà

   UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B

   Mã đơn hàng: 913700364303

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869644931800

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869644931800
  Tên sản phẩm khác
  UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696449318
  Mã đơn hàng
  913700364303
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700364303
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  98,400 g
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm