Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   UID8460/10 ZGP Switch Scene Recall 4B
   UID8460/10 ZGP Switch Scene Recall 4B

   UID8460/10 ZGP Switch Scene Recall 4B

   Mã đơn hàng: 913700364103

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869644863200

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869644863200
  Tên sản phẩm khác
  UID8460/10 ZGP Switch Scene Recall 4B
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696448632
  Mã đơn hàng
  913700364103
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Vật liệu SAP
  913700364103
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  99,600 g
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm