Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   IRT9090/01 Extended IR Programming Tool
   IRT9090/01 Extended IR Programming Tool
   Phụ kiện trong nhà

   IRT9090/01 Extended IR Programming Tool

   Mã đơn hàng: 913700359103

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871829174763500

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871829174763500
  Tên sản phẩm khác
  IRT9090/01 Extended IR Programming Tool
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718291747635
  Mã đơn hàng
  913700359103
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700359103
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,001 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm