Tìm hiểu thêm về

  • Phụ kiện - công cụ để hoàn thiện hệ thống của bạn

   LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR
   LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR

   LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR

   Mã đơn hàng: 913700324703

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871155973078399

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871155973078399
  Tên sản phẩm khác
  LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711559730783
  Mã đơn hàng
  913700324703
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  24
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700324703
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,043 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm