Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DDNG-BACnet J-8025 Platform N4
   DDNG-BACnet J-8025 Platform N4
   Thiết bị tích hợp Dynalite

   DDNG-BACnet J-8025 Platform N4

   Mã đơn hàng: 913703247009

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688835300

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  -20 đến +50°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688835300
  Tên sản phẩm khác
  DDNG-BACnet J-8025 Platform N4
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696888353
  Mã đơn hàng
  913703247009
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703247009
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  403,000 g

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm