Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DDFCUC010
   DDFCUC010
   Thiết bị tích hợp Dynalite

   DDFCUC010

   Mã đơn hàng: 913703081909

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871016352600300

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Ký hiệu CE
  Mô tả loại - văn bản dài
  Fan Coil Unit Controller for direct connection to air conditioning systems
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871016352600300
  Tên sản phẩm khác
  DDFCUC010
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8710163526003
  Mã đơn hàng
  913703081909
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703081909
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,800 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DDFCUC010
  DDFCUC010
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm