Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DDNP1501
   DDNP1501
   Thiết bị Mạng Dynalite

   DDNP1501

   Mã đơn hàng: 913703090309

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350806100

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Mô tả loại - văn bản dài
  15 V DC 1.5 A regulated power supply to supplement the DyNet network DC supply.
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +40°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871016350806100
  Tên sản phẩm khác
  DDNP1501
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8710163508061
  Mã đơn hàng
  913703090309
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  MODULO CONTROLE DDNP1501
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703090309
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,200 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DDNP1501
  DDNP1501

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm