Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DTK622-USB
   DTK622-USB
   Thiết bị Mạng Dynalite

   DTK622-USB

   Mã đơn hàng: 913703090209

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350804700

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Mô tả loại - văn bản dài
  Network gateway for passive integration to a PC or RS232 system.
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +40°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871016350804700
  Tên sản phẩm khác
  DTK622-USB
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8710163508047
  Mã đơn hàng
  913703090209
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  MODULO CONTROLE DTK622-USB
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703090209
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,200 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DTK622-USB
  DTK622-USB
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm