Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DMAL120F
   DMAL120F
   Thiết bị Mạng Dynalite

   DMAL120F

   Mã đơn hàng: 913703061609

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600143100

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Mô tả loại - văn bản dài
  Active Load to improve dimming performance and reduce lamp flicker
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +60°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869600143100
  Tên sản phẩm khác
  DMAL120F
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696001431
  Mã đơn hàng
  913703061609
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703061609
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  118,000 g
  Sơ đồ lắp đặt
  DMAL120F
  DMAL120F

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm