Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   PDTS
   PDTS
   Giao diện người dùng Dynalite

   PDTS

   Mã đơn hàng: 913703334309

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688877300

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Được công nhận bởi UL
  Được công nhận bởi UL tại Canada & US
  Yes
  Dấu FCC
  FCC Class B
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +45°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688877300
  Tên sản phẩm khác
  PDTS
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696888773
  Mã đơn hàng
  913703334309
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703334309
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,600 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm