USR_foundation-general.geobar.text_尠
Gợi ý
  • USR_b2b-li.d75productcard.product-description_尠
  • USR_b2b-li.d75productcard.ies-header_尠
  • USR_b2b-li.d75productcard.leaflet_尠

  USR_b2b-li.d75productcard.sortingTitle_尠:

    USR_b2b-li.p83-productfamily-information_尠

    Bất kể mức độ tích hợp và phạm vi công năng hiện có, hệ thống điều khiển vẫn cần một giao diện người dùng cuối trực quan, để người dùng có thể dễ dàng lên lịch và kích hoạt các chức năng điều khiển khác nhau. Giao diện người dùng Dynalite của Philips có nhiều loại bàn phím, màn hình cảm ứng và thiết bị đấu dây - đa dạng về phong cách và mẫu mã, phù hợp với mọi túi tiền của khách hàng, mức độ tương tác hoặc yêu cầu trang trí.

    USR_b2b-li.p84-family-richtext-information-keybenefits_尠

    Giao diện người dùng phục vụ hệ thống tự động từ mức tiêu chuẩn đến cao cấp
    Có khả năng tùy chỉnh toàn diện về chức năng và tính thẩm mỹ
    Có thể lập trình linh hoạt trong và sau khi vận hành

    USR_b2b-li.p84-family-richtext-information-applicationtext_尠

    Cửa hàng bán lẻ và khách sạn, văn phòng và công nghiệp
    Không gian công cộng, sân vận động và các trung tâm sự kiện đa năng
    Khu dân cư
    USR_b2b-li.st74-downloads-header_尠
    USR_b2b-li.st74downloads.group.leaflets.title_尠
    USR_b2b-li.st74downloads.group.visuals.title_尠
    • USR_b2b-li.c75-sticky-compare-bar.placeholder_尠
      
    • USR_b2b-li.c75-sticky-compare-bar.placeholder_尠
      
    • USR_b2b-li.c75-sticky-compare-bar.placeholder_尠
      
    USR_b2b-li.c75-sticky-compare-bar.placeholder_尠