Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DGTM402 V2
   DGTM402 V2
   Bộ điều khiển đa năng Dynalite

   DGTM402 V2

   Mã đơn hàng: 913703024309

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688853700

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688853700
  Tên sản phẩm khác
  DGTM402 V2
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696888537
  Mã đơn hàng
  913703024309
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703024309
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  57,000 g
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm