foundation-general.geobar.text
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DDBC120-DALI
   DDBC120-DALI

   DDBC120-DALI

   Mã đơn hàng: 913703685109

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688704200

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Ký hiệu CE
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +40 °C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688704200
  Tên sản phẩm khác
  DDBC120-DALI
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696887042
  Mã đơn hàng
  913703685109
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703685109
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  203,000 g
  Sơ đồ lắp đặt
  DDBC120-DALI
  DDBC120-DALI
  DDBC120-DALI
  DDBC120-DALI
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm