foundation-general.geobar.text
Gợi ý
  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DUS360CR-DA
   DUS360CR-DA

   DUS360CR-DA

   Mã đơn hàng: 913703500809

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688641000

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Được công nhận bởi UL tại Canada & US
  Yes
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869688641000
  Tên sản phẩm khác
  DUS360CR-DA
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696886410
  Mã đơn hàng
  913703500809
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703500809
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  95,000 g
  Sơ đồ lắp đặt
  DUS360CR-DA
  DUS360CR-DA
  DUS360CR-DA
  DUS360CR-DA
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm