Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
   LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
   OccuSwitc

   LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

   Mã đơn hàng: 913700328003

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871155973143899

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Mô tả loại - văn bản dài
  Ceiling mounting box for the OccuSwtich LRM1070/1080
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871155973143899
  Tên sản phẩm khác
  LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711559731438
  Mã đơn hàng
  913700328003
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  ACESSORIO SENSOR LRH1070/00SENSRSURFBOX
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  42
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700328003
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,100 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
  LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm