foundation-general.geobar.text
Gợi ý
  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
   LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

   LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

   Mã đơn hàng: 913700328003

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871155973143899

  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   Play Pause
   You need Flash to see video.
   Click here to download it.
  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   Play Pause
   You need Flash to see video.
   Click here to download it.

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871155973143899
  Tên sản phẩm khác
  LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711559731438
  Mã đơn hàng
  913700328003
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  42
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700328003
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,100 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
  LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm