Tìm hiểu thêm về

  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
   LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

   LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

   Mã đơn hàng: 913700327903

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871155973140799

  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   Play Pause
   You need Flash to see video.
   Click here to download it.
  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   Play Pause
   You need Flash to see video.
   Click here to download it.

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871155973140799
  Tên sản phẩm khác
  LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711559731407
  Mã đơn hàng
  913700327903
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  42
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700327903
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,200 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
  LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm