Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
   LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
   OccuSwitc

   LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

   Mã đơn hàng: 913700327803

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871155973138499

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Mô tả loại - văn bản dài
  Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - controls max 25 m² area - Basic
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871155973138499
  Tên sản phẩm khác
  LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711559731384
  Mã đơn hàng
  913700327803
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  SENSOR LRM1070/00SENSRMOVDETST
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  42
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700327803
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,200 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
  LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm