Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Bộ điều khiển OccuSwitch - một bước tiến thông minh

   SES LCM1060 Occ PIR WH
   SES LCM1060 Occ PIR WH
   OccuSwitc

   SES LCM1060 Occ PIR WH

   Mã đơn hàng: 911401542702

   Mã sản phẩm đầy đủ: 692382865736999

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Không
  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 hoặc 60 Hz
  Dòng điện đầu vào (Danh định)
  NA A
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu CSA
  NA
  Được công nhận bởi UL
  Không
  Dấu FCC
  -
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  -20 đến +55°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  692382865736999
  Tên sản phẩm khác
  SES LCM1060 Occ PIR WH
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6923828657369
  Mã đơn hàng
  911401542702
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  10
  Số vật liệu (12 chữ số)
  911401542702
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,130 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm