Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Sản phẩm
  • IES
  • Leaflet

  Sắp xếp theo:

    Thông tin về dòng sản phẩm

    Tụ bù là các tụ điện AC được thiết kế để điều chỉnh riêng hệ số công suất của biến thế và chấn lưu từ trong bóng đèn phóng điện (ví dụ đèn huỳnh quang, đèn halogen và halogen kim loại, đèn thủy ngân cao áp, đèn natri) với nguồn điện có tần số 50 hoặc 60Hz. Tụ bù giúp cải thiện hệ số công suất chiếu sáng thành cosμ>0.85

    Lợi ích

    Phạm vi sử dụng lên tới 250v 50Hz/60Hz -40ºC~85ºC

    Tính năng

    Màng polypropylene
    Tụ điện loại A

    Ứng dụng

    Chấn lưu từ cho bóng đèn huỳnh quang HID và halogen trong các ứng dụng chiếu sáng (chiếu sáng đường, chiếu sáng đô thị, chiếu sáng công nghiệp, chiếu sáng cửa hàng bán lẻ, v.v...)
    Nên giới hạn chỉ sử dụng tụ điện lắp sẵn trong bộ đèn, khi kiểm soát được độ ẩm tương đối
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm