Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Sản phẩm
  • IES
  • Leaflet

  Sắp xếp theo:

    Thông tin về dòng sản phẩm

    Kích đèn HID cho hệ thống song song

    Lợi ích

    Chỉ hoạt động với chấn lưu bán song song
    Hoạt động yên tĩnh
    Có thể vận hành từ khoảng cách khá xa so với đèn

    Tính năng

    Kích đèn song song chỉ hoạt động trong các mạch song song và phải phù hợp với chấn lưu liên quan
    Kích đèn được trang bị khối đầu cực theo tiêu chuẩn
    Sản phẩm nhẹ và nhỏ gọn
    Dòng điện chỉ chạy qua kích đèn khi khởi động đèn

    Hệ thống

    Hệ thống điện từ cần có chấn lưu, kích đèn và tụ điện
    Chỉ được thiết kế để hoạt động trong mạch điện song song: thông số tương ứng của chấn lưu, tụ điện phù hợp với công suất hệ thống có trong bảng kết hợp bóng đèn/chấn lưu
    Không cần kích đèn cho bóng SON-I

    Ứng dụng

    Chiếu sáng ngoài trời (ứng dụng phổ biến nhất: chiếu sáng đường bộ, thể thao và sân bãi)
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm