Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Kích đèn điều khiển kỹ thuật số điện tử cho mạch điện bóng đèn HID

  Kích đèn kỹ thuật số cho độ tin cậy tối đa

  Xem sản phẩm Philips
  Kích đèn điều khiển kỹ thuật số điện tử cho mạch điện bóng đèn HID
  • Sản phẩm
  • IES
  • Leaflet

  Sắp xếp theo:

    Thông tin về dòng sản phẩm

    Kích đèn HID cho hệ thống nối tiếp

    Lợi ích

    Dễ dàng lắp đặt và đi dây
    Có thể hoạt động với cả chấn lưu bán song song và chấn lưu nối tiếp
    Kích đèn kỹ thuật số đảm bảo độ tin cậy tối đa

    Tính năng

    Kích đèn được trang bị khối đầu cực theo tiêu chuẩn
    Kích đèn nối tiếp chỉ hoạt động trong mạch nối tiếp

    Hệ thống

    Hệ thống điện từ cần có chấn lưu, kích đèn và tụ điện
    Chỉ được thiết kế để hoạt động trong mạch nối tiếp
    Không cần kích đèn cho bóng SON-I

    Ứng dụng

    Chiếu sáng ngoài trời (ứng dụng phổ biến nhất: chiếu sáng đường và đường hầm)
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm