Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Sản phẩm
  • IES
  • Leaflet

  Sắp xếp theo:

    Thông tin về dòng sản phẩm

    Kích đèn HID cho hệ thống bán song song

    Lợi ích

    Chỉ hoạt động với chấn lưu bán song song
    Kích đèn kỹ thuật số có tuổi thọ cao hơn so với kích đèn nối tiếp
    Hoạt động yên tĩnh

    Tính năng

    Kích đèn bán song song chỉ áp dụng cho các mạch bán song song và phải phù hợp với chấn lưu liên quan
    Kích đèn được trang bị khối đầu cực theo tiêu chuẩn
    Sản phẩm nhẹ và nhỏ gọn
    Dòng điện chỉ chạy qua kích đèn khi khởi động đèn

    Hệ thống

    Hệ thống điện từ cần có chấn lưu, kích đèn và tụ điện
    Chỉ hoạt động trong mạch bán song song: nếu sử dụng chấn lưu có chữ “L” trong mã mô tả (ví dụ: BSN 100 L307…), cần phải có các kích đèn mã SN(D)…; nếu dùng chấn lưu có chữ “K” trong mã mô tả (ví dụ: BSN 100 K307…), cần sử dụng kích đèn SK (D)…. Thông số tương ứng của tụ điện phù hợp với công suất hệ thống có trong bảng kết hợp bóng đèn/chấn lưu
    Không cần kích đèn cho bóng SON-I

    Ứng dụng

    Chiếu sáng ngoài trời
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm