Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

   GBMHA 150L 300I TS/I
   GBMHA 150L 300I TS/I

   GBMHA 150L 300I TS/I

   Mã đơn hàng: 913713016444

   Mã sản phẩm đầy đủ: 872790006467400

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Mã ứng dụng
  L300 ITS/I
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp đầu vào
  220 V
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Hệ số công suất 100% tải (Tối thiểu)
  0,90
  Dòng điện đầu vào có điều chỉnh PF
  0.85 A
  Tổn hao công suất (Danh định)
  21 W
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Đinh vít
  Đặc tính của hệ thống
  Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức
  150 W
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ cuộn (Tối đa)
  130 °C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  872790006467400
  Tên sản phẩm khác
  GBMHA 150L 300I TS/I
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8727900064674
  Mã đơn hàng
  913713016444
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  8
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913713016444
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  2,500 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  GBMHA 150L 300I TS/I
  GBMHA 150L 300I TS/I
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm