Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Sản phẩm
  • IES
  • Leaflet

  Sắp xếp theo:

    Thông tin về dòng sản phẩm

    Chấn lưu điện từ (HID Tiêu chuẩn) đã thấm nhiễm, có cấu tạo từ đồng/sắt, để sử dụng kết hợp với kích đèn bên ngoài cho các bóng đèn HID

    Lợi ích

    Hạn chế lượng dây quấn chấn lưu và giảm khối lượng, với mức tiêu hao công suất tối thiểu
    Lắp đặt và đi cáp đơn giản

    Tính năng

    Quy trình quấn dây Orthocyclic
    Chấn lưu tiêu chuẩn được trang bị các khối đầu cực bắt vít
    Hỗ trợ nối đất trong khi lắp thiết bị (chấn lưu HID Tiêu chuẩn)

    Ứng dụng

    Dành cho ứng dụng với bóng đèn SON/MHN-LA, để chiếu sáng đường, công cộng và công nghiệp
    Nên giới hạn chỉ sử dụng chấn lưu HID Cơ bản lắp sẵn trong bộ đèn, khi kiểm soát được độ ẩm tương đối
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm