Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

   BHL 400L 200
   BHL 400L 200
   Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

   BHL 400L 200

   Mã đơn hàng: 913710100542

   Mã sản phẩm đầy đủ: 697480505001700

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Mã ứng dụng
  L200
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp đầu vào
  220 V
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Hệ số công suất 100% tải (Tối thiểu)
  0,85
  Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)
  -8%-+6%
  Điện áp lưới điện an toàn (AC)
  -10%-+10%
  Dòng điện đầu vào có điều chỉnh PF
  2.15 A
  Dòng điện đầu vào không điều chỉnh PF
  3.25 A
  Hệ số công suất không bù PF (Danh định)
  0,60
  Tổn hao công suất (Danh định)
  21.8 W
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Đinh vít
  Đặc tính của hệ thống
  Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức
  400 W
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ cuộn (Tối đa)
  130 °C
  Chênh lệch nhiệt độ ở điều kiện bình thường
  70 °C
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu CE
  Chứng nhận CCC
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  697480505001700
  Tên sản phẩm khác
  BHL 400L 200
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6974805050017
  Mã đơn hàng
  913710100542
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913710100542
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  2,780 kg
  Sơ đồ lắp đặt

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm