Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Sản phẩm
  • IES
  • Leaflet

  Sắp xếp theo:

    Thông tin về dòng sản phẩm

    Chấn lưu HID Cơ sở là chấn lưu điện từ (HID tiêu chuẩn) đã thấm nhiễm để sử dụng cho bóng đèn HID, kết hợp với kích đèn bên ngoài.

    Lợi ích

    Giới hạn thể tích cuộn dây chấn lưu; cũng giúp giảm khối lượng
    Lắp đặt và đi cáp đơn giản

    Tính năng

    Quy trình quấn dây Orthocyclic
    Chấn lưu được trang bị các khối đầu cực có bắt vít tiêu chuẩn
    Hỗ trợ nối đất trong khi lắp thiết bị (Chấn lưu HID Tiêu chuẩn)
    Tiêu hao công suất thấp

    Ứng dụng

    Dành cho các ứng dụng tích hợp sẵn cho chiếu sáng đường bộ và công cộng với bóng đèn HPL, HPI và HPI (Plus)
    Nên giới hạn chỉ sử dụng chấn lưu HID Cơ bản lắp sẵn trong bộ đèn, khi kiểm soát được độ ẩm tương đối.
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm