Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

   BSN 100L 300I
   BSN 100L 300I
   Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

   BSN 100L 300I

   Mã đơn hàng: 913710103750

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871016303151430

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Mã ứng dụng
  L300 I
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp đầu vào
  220 V
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Hệ số công suất 100% tải (Tối thiểu)
  0,85
  Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)
  -8%-+6%
  Điện áp lưới điện an toàn (AC)
  -10%-+10%
  Dòng điện đầu vào có điều chỉnh PF
  0.6 A
  Dòng điện đầu vào không điều chỉnh PF
  1.2 A
  Hệ số công suất không bù PF (Danh định)
  0,45
  Tổn hao công suất (Danh định)
  13.9 W
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Đinh vít
  Đặc tính của hệ thống
  Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức
  100 W
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ cuộn (Tối đa)
  130 °C
  Chênh lệch nhiệt độ ở điều kiện bình thường
  70 °C
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu CE
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871016303151430
  Tên sản phẩm khác
  BSN 100L 300I
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8710163031514
  Mã đơn hàng
  913710103750
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913710103750
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  1,200 kg
  Sơ đồ lắp đặt

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm