Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Bộ điều khiển HID-CertaVision

   HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz
   HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz
   HID-CertaVision đèn CDM

   HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz

   Mã đơn hàng: 913712003813

   Mã sản phẩm đầy đủ: 694793917414000

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Loại bóng đèn
  CDM
  Số lượng bóng đèn
  1 chiếc/đơn vị
  Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)
  24
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp đầu vào
  220 đến 240 V
  Tần số đầu vào
  50 đến 60 Hz
  Điện áp lưới điện tối thiểu cho vận hành (Tối thiểu)
  198 V
  Hệ số công suất 100% tải (Danh định)
  0,95
  Điện áp kích đèn (Tối đa)
  4,5 kV
  Điện áp kích đèn (Tối thiểu)
  3,3 kV
  Thời gian tắt kích đèn (Danh định)
  20 min
  Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)
  198-254V
  Điện áp lưới điện an toàn (AC)
  180-264V
  Dòng điện rò rỉ xuống đất (Danh định)
  0,7 mA
  Chiều rộng dòng khởi động
  0,60 ms
  Độ lệch công suất không đổi
  -5%/+5%
  Tổn hao công suất (Danh định)
  13 W
  Đỉnh dòng khởi động (Danh định)
  55 A
  Đi dây
  Điện dung dây cáp của dây đầu ra chung (Danh định)
  150 pF
  Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn
  1,5 m
  Loại đầu nối
  Đẩy
  Đặc tính của hệ thống
  Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức
  150 W
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ môi trường (Tối đa)
  55 °C
  Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)
  -20 °C
  Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)
  80 °C
  Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)
  -25 °C
  Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)
  85 °C
  Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)
  85 °C
  Cơ khí và bộ vỏ
  Vỏ đèn
  /S
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Bảo vệ nhiệt độ chủ động
  Dấu phê duyệt
  Dấu F
  Dấu CE
  chứng nhận ENEC
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  694793917414000
  Tên sản phẩm khác
  HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6947939174140
  Mã đơn hàng
  913712003813
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  REATOR ELETRONICO HID-CV150 CDM N
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913712003813
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,444 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  HID-CV 150 S CDM 220-240V
  HID-CV 150 S CDM 220-240V
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm