Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Bộ điều khiển độ sáng từ tính

   ESC 02
   ESC 02

   ESC 02

   Mã đơn hàng: 913710016314

   Mã sản phẩm đầy đủ: 872790083329400

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Mã ứng dụng
  02
  Chức năng kháng lỗi
  Không
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp đầu vào
  220 đến 240 V
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)
  -8%-+6%
  Điện áp lưới điện an toàn (AC)
  -10%-+10%
  Tổn hao công suất (Danh định)
  1 W
  Đi dây
  Mặt cắt ngang dây tiếp xúc chấn lưu
  0.50-2.50 mm²
  Loại đầu nối
  Đẩy
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ môi trường (Tối đa)
  75 °C
  Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)
  -30 °C
  Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)
  80 °C
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Tùy chọn thời gian toàn công suất đầu tiên
  4/5/6/7 hours
  Tùy chọn thời gian điều chỉnh độ sáng
  4/5/6/7 hours
  Cơ khí và bộ vỏ
  Vỏ đèn
  PC
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu CE
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  872790083329400
  Tên sản phẩm khác
  ESC 02
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711500997784
  Mã đơn hàng
  913710016314
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  20
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913710016314
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,060 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  ESC 02
  ESC 02
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm